Historie

Budova byla postavena v roce 1892 bratry Sidovy, kteří zde vyráběli a vlastnili několik brusíren s využitím vodního toku transmisi. Po odchodu němců zde zůstal jeden z bratrů a za komunistů byl podnik a areal rozdělen. Budova byla dlouhý čas mimo provoz, poté krátce fungovala v 90. letech a později jen chátrala. Ve špatném stavu byla prodána jedné rodině, ta ovšem zcela zanedbávala údržbu o majetek a tak v roce 2007 byla prodána v demoličním stavu současným majitelům, kteří se zde usadili. Postupně a s citem se snaží tuto historickou budovu rekontruovat.